O NAMA

Osnovana kao porodična građevinska firma, počela je sa radom 1991 godine kao građevinska radnja “Sveta Trojica “ da bi se do današnjeg dana transformisala u građevinsko preduzeće “Sveta Trojica “ d.o.o.

Njen osnivač je Radivojević Ljubiša, sadašnji suvlasnik firme. Godine 1997 u suvlasnički deo ulazi  njegov sin Radivojević Nenad, koji je sada i direktor firme.

Osnovna i prevashodna delatnost ovog preduzeća je izvođenje građevinskih, instalaterskih i zanatskih radova.

Od svog osnivanja do danas preduzeće je izgradilo veliki broj stambenih i poslovnih objekata, apartmana ekonomskih i proizvodnih hala, pomoćnih zgrada i dr.

Posebno smo ponosni na izgradnju, dogradnju i adaptaciju verskih objekata (crkava, kapela i dr).

Firma je koncipirana na izgradnju građevinskih objekata tipa zgradarstva i za ovu vrsu posla poseduje kvalifikovanu radnu snagu sa stručnim vođstvom i potrebnim sredstvima za rad i mehanizaciju.
Obaveze prema dobavljačima, kooperantima i saradnicima se plaćaju u dogovorenom roku.
Objekte koje smo izgradili uglavnom su u Beogradu mada smo gradili i u Vrnjačkoj banji, na Tari, Goču, u Sefkerinu… 

Podaci o kompaniji